Xe nâng gắp 4 nĩa (Grab Fork Clamp)

Xe nâng gắp 4 nĩa (Grab Fork Clamp)