Xe nâng cũ chạy xăng, ga 3.5 tấn

2.4.3 Xe nâng xăng, ga cũ tải trọng 4-5 tấn

Xe nâng  xăng, ga cũ tải trọng 4-5 tấn

Giải pháp tiết kiệm và sạch khí thải