Xe nâng cũ chạy xăng, ga 1.5 tấn

Xe nâng cũ chạy xăng, ga 1.5 tấn

Xe nâng cũ chạy xăng, ga 1.5 tấn