Xe nâng cũ, diesel, tải trọng 2.5 tấn hiệu Toyota, TCM, Nissan v.v..

Xe nâng cũ 2.5 tấn

Xe nâng cũ chạy diesel, tải trọng 2.5 tấn phù hợp với mọi nhu cầu căn bản của một doanh nghiệp