Xe nâng cũ, diesel, tải trọng 2.5 tấn hiệu Toyota, TCM, Nissan v.v..
Hotline : 0916.929.883

Xe nâng cũ 2.5 tấn

Xe nâng cũ chạy diesel, tải trọng 2.5 tấn phù hợp với mọi nhu cầu căn bản của một doanh nghiệp