Phụ kiện xe nâng

5. Phụ kiện xe nâng

TFV cung cấp các thiết bị gắn kèm xe nâng - FORKLIFT ATTACHMENT. 
Cam kết chất lượng. Hoàn tiền nếu quý khách không hài lòng.

Các thương hiệu cung cấp:

Bolzoni - Ý

Forklift Attachment - Bolzoni

Cam - Ý

Forklift Attachment - Hiệu CAM ITALY