Phụ kiện gắn kèm xe nâng: Kẹp giấy, Dịch ngang, Gật gù, Kẹp vuông ...

Forklift Attachments

TFV cung cấp các thiết bị gắn kèm xe nâng - FORKLIFT ATTACHMENT 

XE NÂNG GẮN KÈM PHỤ KIỆN 

1. Side Shifter - Dịch ngang xe nâng 

Dịch ngang xe nâng hiệu Cam - Italy, 2.5 tấn- 3.0 tấn có sẵn hàng

Side Shifter Cam attachment, 2.5-3.0 tấn, Made in Italy

Sideshifter - Dịch càng xe nângdịch càng xe nâng 2.5 tấn, 3.0 tấn

2. Hinged Fork - Gật gù xe nâng

 

3. Kẹp giấy xe nâng - Paper Roll clamp : 3 - 5 tấn

4. Fork Rotator - Càng xoay 360 độ

5. Bale Clamp, kẹp vuông, kẹp thuốc lá, kẹp thùng carton