Ắc quy xe nâng TAB - Giải pháp tối ưu từ thương hiệu hàng đầu thế giới

6.1.1 Ắc quy TAB

TAB sản xuất tất cả các loại pin axit chì và cung cấp các dịch vụ trước và sau bán hàng khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu có thể của khách hàng. Tham vọng của công ty là trở nên tốt hơn so với đối thủ, độc nhất ở một số đặc thù. Tất nhiên, không phải ở tất cả các khía cạnh, nhưng ít nhất là để đạt được mức độ công nhận cao và sự chấp nhận tích cực của công ty và các sản phẩm của nó với khách hàng (người mua, nhà cung cấp) cũng như mở rộng ra công chúng.

Do đó, bên cạnh lợi ích kinh doanh để phát triển, sản xuất và bán một sản phẩm chất lượng cao, công ty còn phát triển mối quan hệ đối tác với tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài liên quan đến hoạt động của mình: với người mua và nhà cung cấp, với nhân viên của mình bằng cách cải thiện điều kiện làm việc và với các lợi ích công cộng khác nhau .