6.5 Khung sườn (Forklift chassis and frame)

6.5 Khung sườn

Các phụ tùng thuộc khung và sườn các loại xe nâng hàng trên thị trường được cung cấp đầy đủ và chính ngạch bởi TFV INDUSTRIES