2.3.5 Tải trọng trên 10 tấn

2.3.5 Xe nâng dầu cũ tải trọng trên 10 tấn