Xe nâng cũ, diesel, tải trọng 2.5 tấn hiệu Toyota, TCM, Nissan v.v..
Hotline : 0916929883

Xe nâng cũ 2.5 tấn

Xe nâng cũ chạy diesel, tải trọng 2.5 tấn phù hợp với mọi nhu cầu căn bản của một doanh nghiệp

xe nâng cũ chạy diesel 2.5 tấn