Gioăng đại tu động cơ xe nâng Toyota, Komatsu, TCM, Mitsubishi
Hotline : 0916929883

Gioăng đại tu động cơ xe nâng các loại

Còn hàng


Gioăng đại tu động cơ xe nâng Toyota, Komatsu, TCM, Mitsubishi 

Gioăng đại tu động cơ xe nâng Toyota 1DZII, 2Z, 3Z. 1DZ-II, TCM Isuzu C240, Kubota V2403, GCT K21, KOMATSU 4D94LE v.v... xin quý khách vui lòng thông báo model xe và model động cơ chúng tôi có thể cung cấp tất cả các loại phụ tùng của tất cả các hãng

Bộ gioăng đại tu động cơ KOMATSU

Model, Serial: 4D105-5

Part Number: 6134-K2-9901

Bộ gioăng đại tu động cơ MITSUBISHI

Model, Serial: S6E2

Part Number: 34794-50043

Bộ gioăng đại tu động cơ MITSUBISHI

Model, Serial: 4G33, 4G52, 4G54

Part Number: MD972658

 Bộ gioăng đại tu động cơ CUMMINS

Model, Serial: A2300

Part Number: A298098

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng